Imprimare

Despre Sindicatul ”Solidaritatea Sanitara”

Sindicatul ”Solidaritatea Sanitară”, organizație sindicală din sectorul sanitar, ce a luat ființă în anul 2000, înregistrează în prezent peste 1000 de membri, cotizanți și necotizanți, din unități sanitare din regiunea de Sud-Est, reprezentând toate categoriile de personal din sistem: asistenți medicali, medici, infirmiere, brancardieri, muncitori, personal TESA.

Sindicatul dispune de o bună capacitate organizatorică demonstrată de participarea la numeroasele activități implicate de activitatea curentă din unitățile sanitare, de participarea cu un număr semnificativ de reprezentanți la evenimentele de interes sindical și profesional organizate atât de organismele al căror membru este sau la care este afiliat, respectiv Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania, CNS „SAN.ASIST”, CNS „Cartel Alfa” și EUROFEDOP, cât de alte organizații cum ar fi OAMGMAMR, organizațiile de tineret și de femei ale organizațiilor la care este afiliat.

Organizatia întreține relații strânse cu membrii ei atât prin intermediul adunărilor și întrunirilor statutare, organizate cu regularitate, cât și pe cale on-line prin informările periodice transmise membrilor.

Sindicatul s-a implicat în mod activ in promovarea intereselor profesionale ale membrilor săi de sindicat prin achitionarea revistelor de specialitate, prin sprijinirea organizării cursurilor de formare profesională și prin negocierea unor clauze speciale privitoare la formare profesională în Contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor sanitare, clauze care contribuie la stimularea participarii personalului la formarea profesionala proprie, inclusiv prin obtinerea unor zile libere dedicate acestor activitati.

Organizatia are bune relatii de colaborare cu sindicate similare din toata tara, desfasurand un constant schimb de experienta, astfel încât Sindicatul a dovedit de-a lungul celor 10 ani de existenta o buna capacitate de mobilizare a membrilor sai la actiunile importante, inclusiv la cele de formare profesionala si sindicala, participand in mod activ la cursurile de formare organizate de organismele sindicale la care este afiliat, respectiv Federatia „Solidaritatea Sanitara” din Romania, CNS „Cartel Alfa” si EUROFEDOP, toate aceste intruniri beneficiind de prezenta unor cadre didactice universitare care au tinut seminarii pe teme specifice.

De asemenea, Sindicatul a participat la desfasurarea proiectelor de cercetare organizate de Federatia „Solidaritatea Sanitara” din Romania, pe tema migratiei si calitatii vietii profesionale a personalului din sectorul sanitar, in 2006,2007 si 2010 (in cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene în cadrul cărora a fost partener) implementând în conditii optime sarcinile atribuite, in ceea ce priveste selectarea eșantionului, aplicarea chestionarelor la persoanele selectate, transmiterea acestora, asigurarea diseminarii rezultatelor cercetarii.

Newsletter

Pagina Proiect

    Egalitate de gen si acces in sanatate (EGAS)

fssr.ro

    Fii calificat pe piața muncii! Creșterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Est

Cariera-Ta.ro